Tieniaca technika

Ochrana životného prostredia

Pre firmu Relax 2000 s.r.o. je veľmi dôležité životné prostredie. Odpady vzniknuté počas výrobného procesu sú recyklované vo vlastnej na tento účel vytvorenej dielne. 

Syntetické poliméry v čistom stave sú ľahko spracovateľné a po mechanickom drvení sú ihneď použiteľné bez škodlivých následkov.