Tieniaca technika

Okenice

Okenice, ktoré boli oddávna súčasťou ľudovej architektúry, sa dnes extrudujú z kvalitnej hliní-kovej zliatiny. Sú otvárateľné rôznymi spôsob-mi: otváravé alebo posuvné. Lamely môžu byť fixné, alebo naklápateľné.
Ovládanie:
  • klasicky ruène zvonka alebo zvnútra (potrebné otvárať okno)
  • praktickejšie riešenie: zvnútra kľukou (bez otvorenia okna)
  • inteligentný elektronicky riadiaci systém ovládania z vnútra spínaèom, alebo programovateľné centrálne ovládanie (bez otvorenia okna)
 


Profily na výrobu okeníc sú farbené práško-vou farbou podľa RAL prípadne môžu by􀀁 renolitované. Okenice sú vhodné na všetky druhy fasád, na hliníkové, drevené, plastové okná. Poskytujú ochranu proti silnému slneè-nému žiareniu, vetru a poveternostným pod-mienkam. Hliníkové okenice nevyžadujú žiadnu špeciál-nu starostlivosť a sú ľahko udržiavataľné.


Farebné možnosti:
RAL farby                                                     
Renolitové fólie